Liên kết

Liên kết

Sản phẩm

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (8 bài)
1102949

Tại sao chất tẩy có thể tẩy trắng được quần áo:

Chất tẩy rửa, có tên thật là can xi clodioxit , nó có tính hoạt động mạnh, khi gặp không khí sẽ tự phân giải bất cứ lúc nào, nhất là khi gặp a xít tốc độ phân giải càng nhanh. Trong không khí có khí cacbonic , khi nó hòa tan tronh nước sẽ hình thành loại a xít rất loãng. Sau khi chất tẩy rử được đổ vào nước , gặp a xít cacbonics loãng sẽ bị phân giải thành a xít clohydric và vẫn hoạt động rất...

BÀI GIẢNG  (6 bài)

TƯ LIỆU  (53 bài)

GIÁO ÁN  (4 bài)

ĐỀ THI  (11 bài)

Thời trang